بانک ها

تأمین امنیت بانک­ها به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت­های اقتصادی یک کشور، دارای اهمیت ویژه ­ای می­باشد. دسترسی مجاز به داده ها از مهمترین نگرانی­های مراکز مالی می­باشد،بدیهیست کوچکترین نفوذ غیر مجاز به داده ­های هر یک از شعب بانک، کل سیستم بانکی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
ارائه راهکارهای موثر و هوشمند مانیتورینگ، در کنار حفظ امنیت زیرساخت­های بانکی از مهمترین ملاحظات در انتخاب یک پلتفرم مناسب می­باشد. در نرم ­افزار NextWave با توجه به اهمیت ارائه راهکارهای مناسب جهت تأمین امنیت این زیرساخت حیاتی، سعی بر آن شده کلیه قابلیت­های مورد نیاز یک سیستم بانکی به طور ویژه ­ای لحاظ گردد.​​​​​​​

راه­ حل­های ما:

​​​​​​​
بهینه­ سازی پاسخگویی به مشتریان

​​​​​​​- اطلاع­ رسانی مناسب در صورت بروز یک رویداد نامتعارف

- مدیریت یکپارچه و متمرکز کلیه سیستمهای نصب شده در شعب

- امکان ذخیره سازی نامحدود به صورت محلی و مرکزی

- بهره گیری از راه حلهای هوشمند پردازش تصویر

- سطوح مختلف دسترسی بر اساس تعاریف کاربران محلی و مرکزی


​​​​​​​